Portada > L'Ajuntament > Informació al contribuent > Perfil del contractant > LICITACIÓ SUBMINISTRAMENT D'APARELLS MÈDICS, MOBILIARI CLÍNIC I EQUIPAMENT DIVERS PER AL CONSULTORI LOCAL DE GUALBA.(ADJUDICAT)

LICITACIÓ SUBMINISTRAMENT D'APARELLS MÈDICS, MOBILIARI CLÍNIC I EQUIPAMENT DIVERS PER AL CONSULTORI LOCAL DE GUALBA.(ADJUDICAT)

 

PUBLICAT 10/06/2013


NOTA:

El dia 27 de juny de 2013 es va obrir el sobre "A", documentació administrativa.

El proper dia 4 de juliol de 2013, a les 20:15h es procedirà a l'obertura del sobre "B", documentació quantificable mitjançant un judici de valors.

 

 

CONVOCATÒRIA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER DONAR COMPTE DE LA VALORACIÓ DELS CRITERIS DEL SOBRE B I PER L'OBERTURA DEL SOBRE C,  EN ACTE PÚBLIC, DE LES OFERTES PRESENTADES PER A LA CONTRACTACIÓ D'APARELLS MÈDICS, MOBILIARI CLÍNIC I EQUIPAMENT DIVERS PER AL CONSULTORI LOCAL DE GUALBA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Es convoca, per al dia 20 d'agost de 2013, a les 19,30h, la Mesa de Contractació en relació a l'expedient de contractació d'aparells mèdics, mobiliari clínic i equipament divers per al consultori local de Gualba, en acte públic, per a procedir a la lectura i a donar compte de  la ponderació assignada als criteris del sobre B quantificables mitjançant judici de valor;  i l'obertura del sobre C que conté la documentació econòmica i tècnica avaluable automàticament, i la posterior lectura.

Comunicar aquest acord als licitadors via correu electrònic i publicar-la al perfil del contractant

 

Gualba,  30 de juliol  de 2013 

 

 

ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT D'APARELLS MÈDICS, MOBILIARI CLÍNIC I EQUIPAMENT DIVERS PER AL CONSULTORI LOCAL  DE GUALBA.pdf

 

Publicat en data 20/11/2013