Portada > L'Ajuntament > Representants Municipals

Representants Municipals

En sessió extraordinaria del Ple municipal de l'Ajuntament de Gualba, de data 27 de juny de 2023 es va acordar que els representants municipals a les diferents entitats són:

- En el Consell Escolar de l’escola Aqua Alba, la Sra. Marta Clopés Cardona.

- En el Consell Escolar de la Cuca de Llum, la Sra. Marta Clopés Cardona.

- En el nucli urbà de Can Pla, la Sra. Olga Hernaiz Olias.

- En l’Associació de Municipis per la independència, el Sr. Jordi Esmandia Barenys.

- En la Junta de Compensació del Polígon Industrial de Gualba, el Sr. Jordi Esmandia Barenys

- En la Fundació Acció Baix Montseny, el Sr. Jordi Esmandia Barenys.

- En el Consorci Localred, el Sr. Jordi Esmandia Barenys.

- En la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona, la Sra. Olga Hernaiz Olias.

- En el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el Sr. Jordi Esmandia Bareny.

- En Ruta de la Tordera, el Sr. Francesc Xavier Nuñez Moreno.

- En el Consorci Besòs Tordera, la Sra. Olga Hernaiz Olias.

- Royal Park, el Sr. Francesc Xavier Nuñez Moreno

- La Llobregosa, la Sra. Noemí Rejas Armengol.

- En l’Agrupació de Defensa Forestal de Gualba (ADF Gualba) el Sr. Jordi Esmandia Barenys.

- En el Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental el Sr. Jordi Esmandia Barenys.

- En l’Associació de veïns de Gualba de Baix, la Sra. Olga Hernaiz Olias - A l’Assemblea General de l’AMTU la Sra. Olga Hernaiz Olias i com a suplent al Sr. Jordi Esmandia Barenys, de conformitat a l’Article 8 dels Estatuts de l’AMTU, aprovats a l’Assemblea General de l’entitat de data 9 de desembre de 2014.”