Portada > Utilitats > Accessibilitat

Accessibilitat

Tecles d'accés ràpid

Per tal de facilitar la navegació s'ha definit una sèrie de combinacions de tecles per accedir als continguts i funcionalitats més comunes.

Alt + 1
    Anar a la pàgina inicial
Alt + 2
    Saltar al contingut de la pàgina actual
Alt + 4
    Saltar al cercador
Alt + 9
    Anar al formulari de contacte

Detall sobre l'ús d'accesskey amb els diferents navegadors:

  •     Internet Explorer: ALT + número. Després deixa de prémer-les i fes ENTER
  •     Netscape: ALT + número
  •     Mozilla: ALT + MAJÚSCULES + número
  •     Opera: MAJÚSCULAS + ESC + número

Programari necessari

Juntament amb els estàndards d'accessibilitat web, s'ha adoptat l'estàndard XHTML 1.0 per al marcatge del contingut i els fulls d'estil en cascada (CSS) per al disseny, i s'ha evitat utilitzar tecnologies de propietat que condicionen l'ús de determinats aparells o navegadors. Aquests estàndards garanteixen l'accés a la informació a través de qualsevol dispositiu de navegació que segueixi els estàndards i les recomanacions del W3C