Portada > Tràmits Administració Electrònica

Tràmits Administració Electrònica

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Realitza els teus tràmits a través d'aquest enllaç:

e-TRAM

 

  1. Fes servir l'apartat instància genèrica per a qualsevol tràmit 

  2. En cas de llicencies d'obres (menors, majors o comunicacions prèvies) o alta al cens d'animals, descarrega't el formulari que trobaràs més a baix, omple’l i adjunta'l

  3. Envia-ho i rebràs un núm. de registre d'entrada automàticament

 

 

A continuació podreu trobar tots els formularis disponibles 

LLicències d'obres


Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per tal de poder realitzar una obra

On s'ha d'adreçar el ciutadà per poder fer la gestió:

A l'Àrea d'Obres i Urbanisme de l'Ajuntament

Preus o taxes:En el moment de presentar el pressupost es cobrarà una taxa del 3'5% sobre el pressupost d'obra. En cas que el pressupost no arribi a 3.000 euros, es cobrarà una taxa fixa de 30'5 euros més un 2'4% del cost pressupostat.

Comunicació prèvia

Obres menors sense direcció d'un tècnic
-Murs de contenció i valles de menys de 1'60 m d'alçada
-Cisternes amb capacitat inferior a 30.000 litres
-Piscines prefabricades
-Arranjaments interiors/exteriors que no afectin l'estructura de l'edifici

LLicències d'obres menors

LLicències d'obres majors

CENS D'ANIMALS DE COMPANYIA