Portada > L'Ajuntament > Facturació electrònica

Facturació electrònica

Informació a proveïdors: facturació electrònica

 

A partir del 15 de gener de 2015, les societats anònimes i les societats limitades estaran obligades a fer les factures electròniques per imports superiors a 5.000,00 euros que hagin de lliurar a l’Ajuntament de Gualba, en aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.

Els Codis DIR3 a efectes de remissió de factures per al nostre Ajuntament, són els següents:

Oficina comptable: L01080977 Ajuntament de Gualba

Òrgan gestor: L01080977 Ajuntament de Gualba

Unitat tramitadora: L01080977 Ajuntament de Gualba

El punt d'entrada de factures electròniques: bústia lliurament factures