Portada > Turisme > Parc Natural del Montseny > Reserva de la Biosfera

Reserva de la Biosfera

La Reserva de la Biosfera del Montseny és un mosaic de paisatges mediterrani i centreeuropeu d’una biodiversitat extraordinària. Situada a la zona de transició entre les regions mediterrània i eurosiberiana-pirinenca, forma el massís més alt de la serralada pre-litoral. A causa de la seva estructura i la duresa de les roques, la seva topografia és molt variada i conforma àrees d’especial interès i vulnerabilitat geològica. L’alt relleu amb la seva xarxa hidrològica ha produït salts d’aigua i congostos d’especial interès hidrològic. A causa de les diferències d’altitud i clima, la reserva conté comunitats que van des de les típicament mediterrànies fins a les subalpines formant àrees d’especial interès per a la conservació i protecció de la flora, fauna i hàbitats d’interès comunitari. Albergant espècies i hàbitats singulars en un context tant regional com internacional, algunes amb un grau d’amenaça. La seva ubicació entre altres espais naturals de protecció especial i la seva proximitat a zones altament humanitzades fa que compleixi una funció connectora molt important.

Entre els paisatges destaca el mosaic de boscos mediterrani i centreeuropeu, on es poden trobar boscos de suredes, alzines, faigs, castanyers, boscos de pi i avet, donant pas a herbassars típics de les terres altes. Els nombrosos cursos d’aigua estan vorejats per boscos de ribera d’àlbers, salzes, avellaners i freixes. Entre la fauna, destaquen des d’espècies típicament mediterrànies a espècies característiques dels ecosistemes centre-europeus, com el liró gris, el llangardaix verd europeu i la serp de esculapi. També espècies d’alta muntanya com la granota roja i el tritó del Montseny, descrit recentment després d’identificar com a una espècie diferent del tritó pirinenc. La fauna entomològica és també molt variada, amb una rica diversitat d’espècies de papallones.

Per altra banda, Al llarg de la història les comunitats locals han sabut aprofitar els béns i serveis que oferien els ecosistemes de l’entorn de tal manera que aquests ecosistemes s’han conservat al llarg dels temps mantenint la seva salut i integritat ecològica. Això s’ha pogut assolir a través d’aprofitaments tradicionals com la ramaderia i els aprofitaments forestals, que suposa un motor per l’economia de la zona. Malgrat que en les últimes dècades les activitats més tradicionals han estat en declivi, passant a guanyar més pes les diverses modalitats d’activitat turística (que configuren el percentatge més significatiu de l’economia del Montseny) la Reserva de la Biosfera del Montseny continua sent un exemple clar de la posada en funcionament de models de desenvolupament sostenible.

 

 

Més informació a : http://rbmontseny.ctfc.cat/