6 Paisatge

El Montseny, enlairat entre les planes de les comarques del Vallès, Osona i la Selva, es presenta com un bloc muntanyós de perfil característic i altiu, visible des de molts indrets de Catalunya i conegut arreu per la bellesa dels seus paisatges. Precisament, el nom del massís, que prové del llatí Mont Signus (mont senyal), palesa la fisonomia del seu relleu. Trobem:

  • Boscos mediterranis
  • Boscos centreeuropeus
  • Prats i landes
  • Rius i rierols
  • Tarteres, esqueis i penya-segats
  • Conreus i erms