Portada > L'Ajuntament > Pla de Mesures Antifrau

Pla de Mesures Antifrau

L'article 22 del Reglament (UE) 241/2021 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i en virtut d'això l'Ordre HPF/1030/2021, de 29 de setembre, imposen a Espanya, en relació amb la protecció dels interessos financers de la UE i com a beneficiària dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), l'obligació que tota entitat, decisora o executora, que participe en l'execució de les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) dispose d'un «Pla de mesures antifrau». Els objectius que cobreix aquest Pla consisteixen a garantir que, en els respectius àmbits d'actuació, els fons s'utilitzen de conformitat amb les normes aplicables i, en particular, que existeix una adequada prevenció, detecció i correcció del frau, de la corrupció i dels conflictes d'interessos.

En compliment d'aquesta obligació, el Ple de l'Ajuntament de Gualba en sessió extraordinària celebrada el 8 de setembre de 2022 , amb el vot favorable dels regidors  Marc Uriach Cortinas, Jose Antonio Peinado Garcia, Josep Maria Duart Montoliu , Sylvia Sancho Badell , Raul Cañete Piñar , Jordi Esmandia Barenys, Olga Hernaiz Olias i Raquel Brosa Martinez, va apraovar el Pla Antifrau i els seus annexos que adjuntem a continuació:

-  Enllaç al Formulari del Servei Nacional de Coordinació Antifrau per la comunicació de fraus o irregularitats que afectin fons europeus