Portada > El municipi > Promoció econòmica > Catàleg de serveis

Catàleg de serveis

 • Estudis de dinamització i foment de l’activitat comercial, mitjançant el suport de la Diputació de Barcelona.
 • Assessorament a les empreses, siguin de nova creació o bé que estiguin en funcionament,  pel que fa a informació o consultes al nostre servei tècnic municipal (arquitecte, enginyer, …), a hores concertades.
 • Reunions concertades amb les regidories implicades en la Promoció Econòmica.
 • Agilitat en els tràmits que engloba l’activitat empresaris ( llicències activitats, canvis de noms, llicències d’obres, autoritzacions,….)
 • Estudiar la vialibitat de fraccionar els tributs i taxes a liquidar a l’Ajuntament, en cas de trobar-se l’empresa amb problemes econòmics.
 • Tramitació de la incorporació en el directori d’empreses de la web municipal, així com les possibles modificacions que calgui introduir en un futur.
 • Senyalització comercial. Gestionar tota aquella senyalització de contribueixi a millorar l’ubicació de qualsevol empresa i el seu coneixement al territorio.
 • L’Ajuntament va ubicar un panell informatiu, gestionat per una empresa externa, a l’entrada del Polígon Industrial per la rotonda de la C-35.  Cas que us interessés,  haurieu d’adreçar-vos a l’empresa que ho gestiona.
 • Estudis de desenvolupament econòmic i territorial, mitjançant el suport de la Diputació de Barcelona.
 • Organització de xerrades informatives de temes d’actualitat que puguin afectar a les empreses ( seguretat, possibles accidents químics, …)
 • Assessorament en la tramitació d’ajuts amb les diferents administracions públiques, tan locals com estatals
 • Guàrdia municipal per a qualsevol consulta o incidència que es pugui produir, el qual disposa del suport de Mossos d’Esquadra.
 • Pel que fa a establiments alimentaris, suport de la Diputació de Barcelona mitjançant un tècnic per contribuir a la millora de la manipulació d’aliments donant compliment a les normatives vigents.
 • Cursos per a establiments alimentaris, impartits per la Diputació de Barcelona, totalment gratuïts
 • Tramitació de la cessió d’espais a l’edifici de Can Sanmartí amb WIFI ( reunions, xerrades,…)
 • Bústia suggeriments ( contacte mitjançant la Web municipal)

Tot i que l’Ajuntament de Gualba disposa d’un petit equip de personal administratiu, resten a la vostra disposició per a qualsevol consulta, petició o aclariment que necessiteu en el dia a dia de la vostra activitat empresarial. Aquest equip el trobareu de forma presencial a les oficines de l’Ajuntament i de forma telefònica o correu electrònic. Cal tenir present que hi ha dos dies de la setmana , dimarts i dijous, que l’Ajuntament té un horari d’atenció al públic molt extens, anant de les 9h del matí fins a les 20h del vespre ( a excepció de 13,30h a 16h per descans migdia). Així mateix, disposeu d’un dissabte al mes obert al matí (1r dissabte del mes).