Portada > Campanya reciclatge Gualba

Campanya reciclatge Gualba

 • Vídeo presentació campanya del 24 d'octubre

Gualba és un municipi compromès amb el desenvolupament sostenible i per això vol treballar en la preservació del seu entorn a través de la millora del percentatge de reciclatge del municipi. Fruit d’aquesta voluntat, l’equip de govern ha intentat millorar el servei de recollida al llarg dels darrers anys amb la incorporació de nous serveis i la millora dels ja existents.

Tot i així, aquest treball no s’ha vist repercutit en el percentatge de reciclatge del municipi que encara se situa molt per sota de l’objectiu marcat per Europa per aquest 2020.

Així doncs, es desplega una campanya per a fomentar la participació de tota la població per aconseguir de forma col·lectiva aquest objectiu de reciclatge. Es tracta d’una voluntat conjunta i consensuada.

Actualment Gualba amb 1.500 habitants tanca el 2019 amb un percentatge de reciclatge que se situa en e 24,3%

 • Recollida selectiva (matèria orgànica, vidre, paper i cartró, envasos lleugers)

                                                                       191,51 kg / habitant / any

 • Recollida de resta (aquella matèria que no es pot reciclar)

                                                                       597,81 kg / habitant / any

 • Percentatge de residus al dia per habitant

                                                                       2,16 kg / habitant / dia

 • La mitjana a Catalunya és de         1,44 kg / habitant / dia

 

Consulta aquí les dades de reciclatge de Gualba segons l’Agència Catalana de Residus (link http://estadistiques.arc.cat/ARC/)

 

 

A nivell mundial, la quantitat de residus municipals no deixa d’augmentar. En l'actualitat superen els 600 kg per habitant a l'any en la majoria de les grans ciutats europees (a Gualba gairebé hi arribem!). Pel que a Catalunya generem, precisament, 598,6 kg per persona i any.

Cal destacar l'important increment que en els darrers anys han experimentat en el territori català aquelles fraccions tradicionalment minoritàries com: el tèxtil, els mobles, els aparells elèctrics i electrònics i runes. Altres fraccions que també han anat augmentant són els envasos (especialment pel seu volum) o el paper (bàsicament per l'augment de la publicitat i l'aparició de la premsa gratuïta).

El notable increment en la generació de residus és sens dubte un símptoma d’un model de producció i consum no sostenibles, ja que els residus són tan sols un indicador del consum total de recursos que fa cada ciutadà en els països més desenvolupats. Dels impactes ambientals derivats d’aquest model de consum destaca que la seva producció, transport i distribució representa prop del 50% de les emissions que contribueixen al canvi climàtic. A aquests cal sumar els impactes socials tenint en compte que la disponibilitat i el repartiment d'aquests recursos en el planeta són, clarament, poc equitatius.

En aquest context, Europa ha tirat endavant diferents elements jurídics per afrontar aquesta crisi climàtica i es consensuen un seguit d’objectius vinculants, originats pel Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell d’Europa; que tenen una repercussió directa amb la gestió dels residus a través dels ens locals:

 • Deixem de parlar sobre recollida selectiva i comencem a parlar sobre “Objectiu de “Reciclatge”
  • Objectiu del 55 % al 2025
  • Objectiu del 60 % al 2030
  • Objectiu del 65 % al 2035
  • Obligació de recollida selectiva de biorresidus (abans de 31 de desembre de 2023)
  • Obligació de recollida selectiva de residus perillosos i residus tèxtils (1 de gener de 2025)
  • Únicament els biorresidus recollits selectivament computaran com a reciclatge
  • El bioestabilitzat deixa de computar a efectes de reciclatge a partir del 1 de gener de 2027
  • Limitar l’any 2035 a un màxim del 10% la quantitat de residus generats destinats a l’abocador

 

És per tot aquest context tant local com global, que el municipi de Gualba activa aquesta campanya de comunicació que respiri un to d’apoderament cap a la població, de transparència i bon govern per part de l’Ajuntament i d’un procés engrescador en el qual tots els agents i totes les persones ens hi hem de sentir interpel·lats.

Segueix tota l’actualitat a través de les xarxes socials:

Facebook

Twitter

Instagram

 

Materials de la campanya: