Portada > Actualitat > Noticies > Campanya prevenció incendis 2024

NOTÍCIES

23/05/2024

Un any més l'Ajuntament inicia la campanya Prevenció d'Incendis 2024 instant als propiestaris de les parcel.les a mantenir-les netes. Des de l'Alcaldia s'ha fet un ban, del qual el text íntegre és:

"

BAN D’ALCALDIA

Neteja de parcel·les 

SEMPRE, i especialment en temporada d’alt risc d’incendi, els propietaris de les finques estan obligats a mantenir-les en condicions de seguretat, salubritat, decòrum i ornat públic adients i retirar la mala herba i les escombraries, d’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya (Text refós de la Llei d’Urbanisme i Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost).

La brutícia de les parcel·les dóna lloc a la proliferació d’animals i focus d’incendi especialment perillós en els mesos d’estiu, sumant-se les molèsties que comporta als veïns.

PER TANT, COMUNICO QUE TOTS ELS PROPIETARIS DE FINQUES BRUTES I EN ESTAT D’ABANDONAMENT HAN DE NETEJAR ABANS DEL 24 DE JUNY

El seu incompliment serà objecte de sanció, d’acord amb la legislació vigent.

L'Alcaldessa

Olga Hernáiz Olías"

Arxius adjunts

Arxivat a: General