Portada > Actualitat > Noticies > Nou comunicat aigua potable a data 29.12.2023

NOTÍCIES

29/12/2023

Ja tenim autorització per connectar al pou de ATL, tant aviat com sigui possible iniciarem la connexió per garantir un punt més d’abastiment.

Tot i això aprofitem per informar que estem a punt d’entrar en emergència per la sequera, l’aigua és un bé escàs i no en tenim una disponibilitat il·limitada, si no la consumim raonablement correm el risc de quedar-ne sense i no en podrem agafar d’enlloc ni fer venir cubes, per que no n’hi haurà.

Fem una crida al consum responsable, ja que estem al límit del consum per habitant permès i això farà que arribin sancions. Us recordem les limitacions d´ús d’aigua segons el decret de sequera vigent:

-Els volums totals d’aigua no podran superar els 210 litres per habitant i dia, incloses les activitats econòmiques i comercials.

El reg de gespa quedarà prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 200 m3/ha/mes. Es permetrà el reg de supervivència per a l’arbrat, amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 a 8 hores, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

 

Les piscines privades d’ús individual o unifamiliar continuaran sense poder omplir-se, ni les que no tinguin sistemes de recirculació d’aigua. Només es permetrà el reompliment parcial o primer ompliment de piscines d’ús públic en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

Queda prohibida la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària.

Els vehicles només es podran rentar en establiments comercials dedicats a aquesta activitat, que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua, tret dels casos de necessitat per mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals.

Finalment, queda prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals

Us mantindrem informats a mida que tinguem nous resultats.

L'Alcaldessa

Olga Hernaiz Olias 

Arxivat a: General