Portada > Actualitat > Noticies > NOU COMUNICAT INFORMATIU ALS USUARIS D’AIGUA POTABLE

NOTÍCIES

05/12/2023

En data 29/11/2023, vàrem enviar un comunicat als usuaris de l’aigua potable informant que l’aigua potable que subministra l’Ajuntament de Gualba no és apte pel consum humà degut a que hi ha un paràmetre amb valor superior al permès per la normativa vigent de l’aigua de consum (Reial decret 03/2023).

 

El mateix dia vàrem notificar oficialment al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que s’ha detectat la presència de valor superior en el paràmetre fluorurs.

 

En data 01/12/2023, la inspectora del Departament de Salut ens ha fet arribar un document d’informació a donar a la població en el cas de superació del valor d’aptitud de fluorurs en l’aigua de consum.

 

En conseqüència, us adjuntem el contingut d’aquest document:

 

“Informació a incloure en el comunicat a la població per superació del valor d’aptitud de fluorurs en l’aigua de consum

 

Paràmetre: Fluorur

Valors de referència:

 

 

                                         RD 3/2023                               Directiva (UE) 2020/2184                     OMS 2003

 

 

Fluorur                            1,5 mg/L (VP)                                1,5 mg/L                                              1,5 mg/L  _        

 

VP: Valor paramètric

 

Mitjançant els controls de qualitat de l’aigua que fa l’Ajuntament de Gualba, s’ha detectat una concentració de fluorurs  superior a 1,5 mg/L en l’aigua de la zona d’abastament del municipi de Gualba i la part de l’Urbanització de Royal Park que pertany al municipi de Sant Celoni.

 

El Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris tècnics sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament, inclou els fluorurs en la relació de paràmetres químics de la qualitat de l’aigua (part B de l’annex I), i estableix un valor paramètric per a aquest paràmetre de 1,5 mg/L.

 

Tot i que el fluor no és considerat com un element tòxic agut, la seva ingesta continuada pot representar un perill per a la salut del consumidor. Així, concentracions entre 0,5 i 1 mg/l protegeixen la població infantil de la càries dental, en canvi, concentracions superiors a 1,5 mg/l poden suposar un risc de fluorosi dental per a la població infantil i juvenil (fins a 16 anys).

 

Per a gent gran, concentracions superiors a 1,5 mg/l poden suposar risc de fluorosi òssia.

 

Tothom podrà utilitzar l’aigua per a dutxar-se, rentar la roba o rentar els estris de cuina, sense cap risc per la salut.

 

El seu consum esporàdic no suposa cap risc.

 

Per a consultes, podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament de Gualba.

 

Data d’actualització: 04 de desembre de 2023

 

Informar-vos que des que a l’Ajuntament de Gualba se li va comunicar per part del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona (servei d’activitats de  control  sanitari de les aigües de consum humà) la incidència de resultats incorrectes en una mostra d’aigua recollida en la nostra xarxa municipal d’aigua, va posar-se a treballar en el mesures que proposa adoptar com ara considerar la possibilitat de barrejar aigua amb una concentració baixa de fluorurs per tal de disminuir la concentració d’aquest mineral, i  estudiar la possibilitat d’instal·lar filtres per tal de poder disminuir la concentració de fluorurs (opció que està valorant amb diferents empreses). Així mateix, també s’està accelerant la connexió a la nostra xarxa municipal d’aigua,  de la conducció d’aigua crua d’ATL a Gualba.

 

Us indiquem el resultat de l’analítica que incomplim el paràmetre:  Mostra núm.2302730 Client 0809770005 Aj Gualba Punt mostreig 097-11004 Determinació 0100 Fluorur Resultat 4,5 mg F/L. El passat 01/12/2023 vàrem agafar 2 mostres d’aigua de nou,  directament de la captació per valorar el nivell que tenim ara i estem pendents de rebre el resultat de l’analítica.

 

Entenem la preocupació per part dels usuaris i per aquest motiu estem treballant amb tots els mitjans al nostre abast, rebent suport per part de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, a fi de solucionar aquesta incidència tant bon punt sigui possible.

 

Us agraïm molt la vostra col·laboració.

 

Vivim temps difícils amb l’aigua degut a la sequera severa que estem patint.

 

Seguim treballant i us mantindrem informats.

Arxivat a: General