Portada > Actualitat > Noticies > Retorn del padró de veïns de 1871 un cop restaurat

NOTÍCIES

16/11/2022

La restauradora Anna Ferrant ha lliurat a l’Ajuntament el Padró de veïns un cop restaurat. Juntament amb el llibre ha presentat una memòria on es recull la intervenció portada a terme, amb imatges gràfiques que il·lustren l’estat del llibre abans i després de la intervenció i també de durant la intervenció. A banda també es fan unes recomanacions de conservació preventiva referents a les condicions ambientals de temperatura i humitat  adequades, la intensitat lumínica a que es pot exposar i com ha de ser el seu emmagatzematge i manipulació.

Per fer-nos una idea del seguit d’intervencions que s’han realitzat parlarem de documentació fotogràfica inicial, presa de mostres, separació de la guarda davantera, aspiració, desinfecció i encapsulat, estudis previs, neteja mecànica, segona aspiració, correcció de les deformacions de la coberta, consolidació i reintegració de la coberta, consolidació i reintegració del suport de paper, hidratació del llom de pell, unió del bloc i la coberta, documentació fotogràfica final.

Aquesta acció s’emmarca en el Programa de Restauració promogut des del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i té per objectiu garantir la conservació i l’accessibilitat al patrimoni documental del nostre municipi apropant-nos a la seva història i a la seva identitat.

Arxivat a: General