Portada > Actualitat > Noticies > Ban Alcaldia

NOTÍCIES

27/05/2021

BAN D’ ALCALDIA

 

Neteja de parcel·les

 

SEMPRE, i especialment en temporada d’alt risc d’incendi, els propietaris de les finques estan obligats a mantenir-les en condicions de seguretat, salubritat, decòrum i ornat públic adients i retirar la mala herba i les escombraries, d’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya (Text refós de la Llei d’Urbanisme i Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost).

 

La brutícia de les parcel·les dóna lloc a la proliferació d’animals i focus d’incendi especialment perillós en els mesos d’estiu, sumant-se les molèsties que comporta als veïns.

 

PER TANT, COMUNICO QUE TOTS ELS PROPIETARIS DE FINQUES BRUTES I EN ESTAT D’ABANDONAMENT HAN DE NETEJAR-LES ABANS DEL 24 DE JUNY.

 

El seu incompliment serà objecte de sanció, d’acord amb la legislació vigent.

 

Document signat electrònicament.

 

 

Arxivat a: General