Portada > Actualitat > Noticies > Convocatòria i bases de selecció del procès de selecció, mitlançant concurs oposició, per cobrir en règim de funcionari interí, una PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG SERVEIS ECONÒMICS

NOTÍCIES

07/05/2021

Per Decret d’Alcaldia de data 15 d’abril de 2021 ha estat aprovada la convocatòria i les bases del procés de selecció, mitjançant concurs oposició , per cobrir en règim de funcionari interí, una plaça de tècnic/a mig de serveis econòmics.

 

El termini de presentació de sol·licitud serà de 20 dies comptadors a partir de l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Arxius adjunts

Arxivat a: General