Portada > Actualitat > Noticies > Neteja de parcel·les

NOTÍCIES

13/06/2019
SEMPRE, i especialment en temporada d’alt risc  d’incendi, els propietaris de les finques estan obligats a mantenir-les en condicions de seguretat, salubritat, decòrum i ornat públic adients i retirar la mala herba i les escombraries, d’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya (Text refós de la Llei d’Urbanisme i Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost).
 
La brutícia de les parcel·les dóna lloc a la proliferació d’animals i focus d’incendi especialment perillós en els mesos d’estiu, sumant-se les molèsties que   comporta als veïns.
 
PER TANT, COMUNICO QUE TOTS ELS PROPIETARIS DE FINQUES BRUTES I EN ESTAT D’ABANDONAMENT HAN DE NETEJAR-LES ABANS DEL 24 DE JUNY.
 
El seu incompliment serà objecte de sanció, d’acord amb la legislació vigent.
Arxivat a: General