Portada > Actualitat > Noticies > Restauració del llibre més antic de l’Arxiu Municipal de Gualba

NOTÍCIES

Abans restauració
Abans restauració
Abans restauració
Abans restauració
Abans restauració
Abans restauració
Abans restauració
Abans restauració
Resultat final
Resultat final
Resultat final
Resultat final
Resultat final
Resultat final
Resultat final
Resultat final
Resultat final
08/09/2017

Es tracta del “Llibre de comptes del Comu y Parroquia de Sant Vicens de Gualba” (1720/1866), on els regidors presentaven els comptes anuals.

La despesa de la restauració ha estat compartida entre l'Ajuntament i la Diputació.

Aquesta acció s’emmarca en el Programa de Restauració promogut des del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Actualment a la Xarxa hi ha 216 arxius adherits.

El document es trobava en un estat de conservació molt deficient com a conseqüència d’haver patit una afectació per microorganismes que va provocar un important conjunt d’alteracions (pèrdues) i deficiències estructurals. S’havia perdut part de la coberta de pergamí i tota la part inferior del llibre presentava una infecció ja molt avançada que feia aconsellable no manipular-lo i per tant n’impedia la seva consulta.

La tasca de restauració l’ha portat a terme el restaurador Toni Esparó, que a grans trets ha estat:

Un tractament de neteja en sec, que ha consisitit en l’eliminació de l’acumulació de pols i  brutícia superficial. Eliminació de les espores fúngiques i restes de l’atac microbiològic, complementant la neteja amb un sistema d’aspiració.

Anàlisis microbiològiques

Desmuntatge del llibre

Tractament de neteja humida per immersió

Reaprestat i aplanat del suport

Desinfecció preventiva

Consolidació i estabilització física

Muntatge del llibre

Emmagatzematge adequat (capsa de protecció)

La finalitat d’aquesta actuació és garantir la conservació i l’accessibilitat per tal de fomentar la memòria documental dins l’àmbit local. D’aquesta manera, un llibre que fins ara es trobava fora de consulta degut al seu mal estat torna a estar accessible i a l’abast de tothom que hi tingui algun interès.

Arxivat a: General