Portada > L'Ajuntament > Medi Ambient

Medi Ambient

PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY.

Procés participatiu 2012 de la proposta d'ampliació de la reserva de la Biosfera del Montseny.

Per més infomació podeu consultar a:

Reserva de la Biosfera

INFORMACIÓ ESPÈCIES INVASORES EXÒTIQUES

PLOMALLS ( CORTADÈRIA SELLOANA)

En data 3 d’agost de 2013 es va publicar un Reial Decret (630/2013), pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores, que estableix la prohibició genèrica de la possessió, transport, trànsit i comerç de les espècies incloses en el seu annex. Pel que fa  a les espècies vegetals en possessió dels particulars o ubicades en parcs urbans, jardins públics o jardins botànics, s’especifica que els vegetals adquirits amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret es podran mantenir als espais actuals, sempre que els exemplars no es propaguin fora del límits on estan ubicats i que es prenguin mesures per evitar la seva propagació al medi natural. Aquestes espècies vegetals no es podran reproduir ni comercialitzar, i a la vegada caldrà anar-les eliminant progressivament.

Des de l’ajuntament ens hem estat informant sobre les plantes exòtiques invasores,més concretament dels Plomalls     (Cortadèria Selloana) que any rere any va creixent en número i volum dins el nostra municipi.

 El nom comú d’aquesta espècie és plomall de la Pampa, degut a la forma de la seva inflorescència, i al seu origen, sud‐americà. Es va començar a estendre degut al seu ús com a planta ornamental. Aquesta gramínia consta d’un rizoma, del que creixen les fulles, que són llargues, de fins a 2 metres, linears, i d’un color verd glauc. Estan molt lignificades, això i el fet que presentin el marge serrat produeix que siguin altament tallants, d’aquí el seu nom científic. A principis de tardor creix una tija on es desenvolupa la inflorescència. L’alçada d’aquesta tija més la inflorescència pot superar els  3 metres. La Cortaderia és dioica, això vol dir que existeixen plantes masculines i individus femenins. Les inflorescències femenines són més vistoses, d’un color que pot variar del blanc al rosat. Cada inflorescència femenina pot produir fis a 100.000 llavors. Aquestes llavors estan adaptades a la dispersió ammòfila, pel vent, per aquest motiu són molt petites i presenten una sèrie de pilositats que afavoreixen la seva dispersió, poden arribar a recórrer fins a 30 km.

El plomall pot viure a molts ambients diferents, però acostuma a estar a llocs ben assolellats i a prop de cursos d’aigua. Tolera molt bé l’ambient marí. No és molt exigent en quant a la qualitat del sòl, i pot colonitzar ambients molt alterats i amb una concentració baixa de nutrients sense problemes. Per aquest motiu desplaça a altres espècies a l’hora de colonitzar àrees pertorbades, com marges de camins, talussos d’autopistes, etc. És molt important no confondre aquesta espècie amb Saccharum ravennae, una planta molt semblant a la Cortaderia, però autòctona. L’arribada del plomall de la Pampa ha fet que la població d’aquesta interessant espècie s’hagi reduït significativament, com a conseqüència de la competència pels nutrients i l’espai. Per diferenciar‐les cal fixar‐se, entre altres caracters, en les fulles, que no són tan tallants i presenten una franja blanca al centre.

Aquestes plantes són realment un problema, tant per la seva ràpida proliferació coma per la seva eliminació, ja que la manera més efectiva és arrencar-les d’arrel, i vist el seu tamany ,només es pot fer mecànica, ja que les seves arrels són molt profundes i fortes.

Per aquest motiu volem divulgar aquesta informació  entre tots els habitants, que o bé ja en tenen en els seus jardins o bé estan interessats en tenir-ne.

RECOMANACIONS PER A L’ELIMINACIÓ DEL PLOMALL ( CORTADÈRIA SELLOANA) PER A PARTICULARS I EMPRESES.

Un cop els plomalls han ocupat una superfície, hi ha dos mètodes per eliminar-los, d'una banda el tractament mecànic, manual, eines o maquinària, o tractament químic ,aplicant herbicides que causen la mort de la planta. Sempre que sigui possible, es recomana tractament mecànic, perquè els herbicides són productes químics altament tòxics i suposen un risc per la salut de les persones i el medi ambient. En qualsevol cas mai aplicar herbicides en proximitat a una zona humida (estany, Brook, aiguamolls llacuna...), heu de respectar una distància mínima de 10 metres. En qualsevol cas que és important dur a terme el tractament abans del 15 de juliol per evitar la dispersió de milers de llavors que són alliberats de les flors a finals d'agost, cada flor pot alliberar fins a 300.000 llavors dispersos pel vent que ens dóna una idea de la magnitud del problema. On no és possible aplicar el tractament abans del 15 de juliol, es recomana per reduir els borrons de les flors (van), a finals de juliol, per limitar la seva propagació.

Tractament mecànic

El més important que cal tenir en compte per a l'eliminació mecànica de la planta, és que vostè ha de començar des d'arrel, si es talla només  la superfície, es  tornarà a reproduir. Quan els plomalls són petites és relativament simple treure'ls a mà o amb l'ajuda d'aixada, però quan tenen uns quants anys poden arribar a grans dimensions, superació de diàmetre de metre. En aquest cas el treball es fa més difícil i és necessari cavar un fossat menut al voltant del plomall, per anar retirant amb l'aixada les arrels que formen la canya del timó. L’eliminació manual sempre és recomanable ja que actua només sobre els plomalls, i respecta l’altre vegetació i afavoreix la ràpida regeneració de la zona. És recomana especialment per exemplars aïllats presents en les explotacions individuals, o "plumerales" que és viable i econòmicament treballar amb bandes de treballadors forestals. On no és possible eliminar manualment pot fer ús de mecànica de diferents mitjans (Mini-carregadora, retroexcavadores...). En qualsevol cas una vegada ha començat el Duster és necessari dur-lo a un punt net o abocador, perquè si ho deixem a terra pot tornar a arrelar una altra vegada .

Tractament químic

Aquest mètode només es recomana en el cas de no esser  possible el tractament mecànic i en cap cas ha de ser aplicat a menys de 10 metres d'una zona humida (estany, Brook, aiguamolls llacuna...). El principi que s'ha d'utilutzar  és glifosat (Roundup energia), una solució de 2% d'aigua (2 cc / litre) i aplicat amb l'ajuda d'un spray de motxilla. Per garantir l'efectivitat del tractament d’herbicides cal aplicar individualment a cada peu del plomall, el tractament ha d'aplicar-se entre els mesos de maig i juliol. Posteriorment deixar actuar durant un mínim de 8 setmanes, per assegurar-se que l'herbicida és absorbit per la planta. Després d'aquest període és la trituració mecànica de les parts aèries mortes, eliminació de restes vegetals a un abocador. Finalment hi ha sembres i plantacions que limiten la possibilitat de la colonització subsegüent de la zona. És important assenyalar que mai no s'apliquen herbicides els dies de pluja o si hi ha forts vents, o en els dies amb risc de pluja en 12 hores després del tractament. L'aplicació ha de ser realitzada per personal autoritzat amb formació mínima, utilitzant tots el equip de protecció individual recomanat pels fabricants (guants, màscares...). Les restes de l'herbicida s'emmagatzemaràn en recipients hermètics i en cas de no tornar-los ha utilitzar es dipositaran en un gestor de residus autoritzat.